ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดตราด

| พิมพ์ |

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 ตำบลบางพระ

อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-35-951-1262

โทรสาร 0-3951-2862 E-MAIL : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

FACEBOOK : สำนักงานสถิติจังหวัดตราด