ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดตราด

ที่ตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดตราด ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 ตำบลบางพระ

อำเภอเมือง จังหวัดตราด โทรศัพท์ 0-35-951-1262

โทรสาร 0-3951-2862 E-MAIL : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

FACEBOOK : สำนักงานสถิติจังหวัดตราด

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.