รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร จังหวัดตราด

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2563
- ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2563
- ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2563
- ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2563

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2562
- ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2562
- ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2562
- ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2562
- ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2562

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2561
- ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2561
- ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2561
- ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2561
- ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2561

 

รายงานการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ. 2560
- ไตรมาสที่ 1 : มกราคม - มีนาคม 2560
- ไตรมาสที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2560
- ไตรมาสที่ 3 : กรกฎาคม - กันยายน 2560
- ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม - ธันวาคม 2560

 

สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.