รายงานงบทดทอง

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

03641
03642

03643

03644

03645

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 (ปีงบประมาณ 2564)

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ปีงบประมาณ 2564)

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

ายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 (ปีงบประมาณ 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 (ปีงบประมาณ 2563)

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562(ปีงบประมาณ 2563)
รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายงานงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2562

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562

รายงานงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2560

รายงานงบทดทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

รายงานงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2560สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.