ศูนย์ดำรงธรรม

 การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 3 งานบริการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตราด new1

รายงานผล รอบ 6 เดือน

รายงานผล รอบ 9 เดือน

รายงานผล รอบ 12 เดือน

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.