สำรวจความคิดเห็น

 

ผลการสำรวจถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจผลการสำรวจถามความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน“วันระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด” ประจำปี 2561

การสำรวจความพึงพอใจผู้รับบริการ 3 งานบริการของศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดตราด 

  รายงานผล รอบ 6 เดือน

  รายงานผล รอบ 9 เดือน

  รายงานผล รอบ 12 เดือน

 

 


สำนักงานสถิติจังหวัดตราด
ศาลากลางจังหวัดตราด ชั้น2 (หลังเก่า)
ต.บางพระ อ.เมือง จ.ตราด
Tel 0-3951-1262 Fax 0-3951-2862
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.