โครงสร้างหน้าที่

| พิมพ์ |

bloggif 5df24f6d85e90

 

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด มีดังต่อไปนี้